Lokalisering av statliga myndigheter till Västerås

Motion 2004/05:N231 av Torsten Lindström (kd)

av Torsten Lindström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokalisera statliga myndigheter till Västerås.

Motivering

Statliga myndigheter bör lokaliseras på så sätt att effektivitet uppnås i verksamheten. Men när statliga myndigheter lokaliserats de gångna åren har en ambition varit att placera verksamheter utanför Stockholm. Det har varit en lovvärd tanke som bidragit till att skapa statliga arbetstillfällen runt om i landet. Utlokaliseringarna har dock också medfört många och dyra resor för myndigheternas medarbetare, framför allt till och från Stockholm och Bryssel genom de omfattande kontakterna med Regeringskansliet och EU-organen. En bortglömd del i lokaliseringarna är Västerås.

Västerås har ett ypperligt läge nära Stockholm. Genom att lokalisera statliga myndigheter till Västerås uppnås en hög grad av effektivitet samtidigt som en lokalisering dit medför positiva effekter för staden, regionen och riket. De goda kommunikationerna gör att det är snabbt, billigt och enkelt att färdas mellan städerna. Det gör att dyra och miljöfarliga flygresor kan undvikas. Västerås ligger därtill i Västmanlands län som befinner sig i en omstruktureringsfas från att vara ett traditionellt industrilän till ett kunskapslän med en framskjuten position i kunskapssamhället. Förläggande av statliga arbetstillfällen till länet skulle bidra till denna utveckling. Västerås har goda flygförbindelser och ligger nära både Arlanda, Västerås och Bromma flygplatser med deras kommunikationer till hela världen. Det är dags att lägga statliga myndigheter och arbetstillfällen till Västerås. Det är bra för alla. Västerås är ett överlägset alternativ när det gäller lokalisering av statliga myndigheter. Riksdagen bör ge regeringen ett tillkännagivande rörande det här anförda.

Stockholm den 20 september 2004

Torsten Lindström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)