Lokaliseringsort för Statens institutionsstyrelse

Motion 1992/93:So207 av Roland Sundgren och Margareta Israelsson (s)

av Roland Sundgren och Margareta Israelsson (s)
Genom ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner
inom ungdomsvård och missbrukarvård bildas en ny
myndighet, Statens institutionsstyrelse. Vi anser att lämplig
lokaliseringsort för den nya myndigheten är Västerås.
Västerås har alltsedan 1960-talet dränerats på statliga
verksamheter. Många utlokaliseringar har skett sedan dess.
Även nya myndigheter har tillkommit. Västerås har icke
kommit ifråga för någon myndighetsetablering.
Västerås behöver tillskott av kvalificerad förvaltning,
inte minst för att bredda rekryteringsbasen för näringslivet.
Västerås regionala tyngd behöver förstärkas i samverkan
med Stockholm, som i och med förbättrade
kommunikationer nu ligger på pendlingsavstånd.
Byggandet av Mälarbanan har startats, vilket innebär täta
förbindelser med Stockholm (snabbtåg 1996) och övriga
landet. E 18 erbjuder nu motorväg från Enköping till
Stockholm.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Västerås som lokaliseringsort för
Statens institutionsstyrelse.

Stockholm den 13 januari 1993

Roland Sundgren (s)

Margareta Israelsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)