Löneskillnader mellan män och kvinnor

Motion 2005/06:A268 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)

av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fokusera mer på att skapa förutsättningar i samhället för att uppnå verklig jämställdhet mellan män och kvinnor.

Motivering

Löneskillnader mellan män och kvinnor består. Det visar jämställdhetsbilagan till årets budget. Kvinnornas löner släpar fortfarande efter. De kommer bara upp till 92 % av männens löner. Det finns skillnader i yrke, befattning och ålder som kan vara en del i förklaringen. Men dessa orsaker har man tagit bort i jämförelsen. Det visar att vi fortfarande har mycket att göra innan verklig jämställdhet nås. Även sysselsättningsstatistiken visar på klara skillnader. Nästan två miljoner kvinnor, 75 % och drygt två miljoner män, 80 % arbetar. Kvinnor jobbar 33 timmar per vecka och männen 39 timmar per vecka.

Inkomstskillnaderna är störst bland småbarnsföräldrar, och lägst standard har den ensamstående småbarnsmamman.

Riksdagen borde mer än vad man gör i dag fokusera på jämställdhetsarbetet i samhället och se till att skapa förutsättningar för verklig jämställdhet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2005

Rigmor Stenmark (c)

Viviann Gerdin (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)