Lust att lära - en reformerad grundskola

Motion 2000/01:Ub239 av Lennart Daléus m.fl. (c)

av Lennart Daléus m.fl. (c)
Sammanfattning

Skolan ska ge alla elever lust att lära. Trygga elever, där
nyfikenheten och lusten till lärande uppmuntras, kan
tillgodogöra sig kunskaper. Grundskolans mål är att alla som
lämnar skolan ska ha godkända betyg. Centerpartiet vill
forma en skola som ger lust att lära och för att nå detta
fokuserar vi på tre viktiga faktorer: Kunskaper, makt och
lärare.

Alla elever vill och kan lära men på olika sätt. Om alla ska kunna uppnå
godkända kunskaper måste det vara kunskapen som ska styra hur länge man
går i skolan - inte antalet år som man vistats i skolbyggnaden. Minuter,
timmar och år kan aldrig vara mått på mängden inhämtade kunskaper! Hur
lusten att lära uppmuntras är olika för olika människor och därför måste också
läroprocessen vara individanpassad och flexibel.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (50)