Mänskliga rättigheter

Motion 2003/04:U352 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

av Holger Gustafsson m.fl. (kd)
Sammanfattning

Mänskliga rättigheter kränks i alla länder i världen, inklusive Sverige. Det är allas vårt ansvar att arbeta för att så många människor som möjligt kan åtnjuta de fri- och rättigheter som är fastslagna i FN:s allmänna förklaring för mänskliga rättigheter. Sveriges internationella trovärdighet i MR-frågor är direkt beroende av att vi kan hålla rent framför egen dörr. Dessvärre kritiseras Sverige av olika FN-kommittéer och FN-organ för uppenbara brister i vårt samhällssystem. Det gäller främst situationen för barn, funktionshindrade, asylsökande och flyktingar, kvinnor och homo- och bisexuella.

Sverige måste inrätta en författningsdomstol som kan granska påstådda kränkningar. Det behövs också en offensiv svensk utrikespolitik för mänskliga rättigheter. Folkrätten behöver
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (11)