Mantalsskrivning

Motion 2001/02:Sk352 av Erik Arthur Egervärn (c)

av Erik Arthur Egervärn (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvartalsvis mantalsskrivning.

Motivering

För svenska kommuner är den 1 november ett datum av avgörande betydelse. I den kommun man är mantalskriven den 1 november betalar man skatt. Det innebär att förutom skatten avgörs nivån på utjämning och på statsbidrag i samband med det datumet. Nivån på skatteutjämningsbidraget, nivån på kostnadsutjämningsbidraget, nivån på det invånarrelaterade statsbidraget och nivån på det åldersrelaterade statsbidraget regleras av antalet invånare i kommunen den dagen.

Att det är just den 1 november som är det magiska datumet lär vara en kvarleva från statartiden. Då kunde statarna byta arbetsgivare under oktober månad. Det medförde att den 1 november var ett lämpligt datum för att räkna invånarna! Regeln med detta avgörande datum verkar utgår från att befolkningsläget i svenska kommuner är konstant. Så är inte fallet. Låt oss ta Åre kommun som ett exempel. Åre kommun har ca 9 700 invånare. Under vinterhalvåret kommer mellan 1 000 och 1 500 ”gästarbetare” från andra delar av landet till Åre för att arbeta inom turismen. En del av dem skriver sig i Åre kommun men få har kommit hit den 1 november.

Ett mer rättvist system borde utarbetas, och detta bör utredas. Med den teknik som i dag står till buds borde det vara möjligt att räkna invånare varje kvartal t.o.m. varje månad. Ett genomsnitt under året skulle ge en mer rättvis fördelning i utjämningssystemet.

Stockholm den 3 oktober 2001

Erik Arthur Egervärn (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)