Märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning

Motion 2015/16:1126 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att lyfta frågan om halal- eller kosherslaktat kött i EU och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att se till att det ska framgå på förpackningen om djuret har bedövats innan halal- eller kosherslakten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är förbjudet i Sverige att genomföra obedövad slakt. Detta innebär att även halal- och kosherslakt genomförs med bedövning i Sverige. Det är dock tillåtet med obedövad religiös slakt i flera EU-länder vilket gör att det enkelt går att importera kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning. När inte detta syns tydligt på köttets förpackningar i affärerna är det stor risk att även de som istället vill ha vanligt slaktat svenskt kött ändå av misstag köper detta importerade kött. Därför bör det tydligt framgå på förpackningarna att köttet är slaktat enligt halal- eller kosherslaktmetoden och om djuret har varit bedövat innan eller inte.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)