Mat och ursprungsmärkning

Motion 2015/16:1901 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare ursprungsmärkning av mat och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydlig strategi med regler kring innehållet i mat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Livsmedelsindustrin och bönderna står inför stora utmaningar då världsmarknaden med mat blir allt mer opålitlig. Dessa utmaningar handlar om klimathot och avsaknad av strategisk politik som förs kring maten samt dess innehåll och ursprung, dels i Sverige, dels i övriga delar av världen.

Maten är för många en överlevnadsfråga samtidigt som den inhemska produktionen går på knäna. Asiens länder blir allt rikare och flera människor kommer att kriga om mat för dagen. Detta leder till att vi måste ta ansvar och säkerställa kommande generationers möjlighet till näringsriktig mat och en långsiktigt hållbar politik kring maten, dess hot och möjligheter.

Det är viktigt:

-    Att regeringen arbetar för att vi har tydligare EU-lagstiftning för var maten är producerad och tydligt visa på ursprung. Ursprunget skall framgå tydligt och ingen mat skall kunna vara ursprungsmärkt med ett visst land om den inte är producerad där. Det vill säga mat som bara packas om eller där endast delar av innehållet är svenskt, skall heller inte kunna gå under namnet svenskt och inte kunna bära namnet svensk produktion.

-    Att regeringen går fram med tydliga signaler till tillverkare/producenter vad maten får innehålla. Detta innebär att vi skall utforma en tydlig strategi på EU-nivå med regler kring kemikalier och innehåll i allt från att se över kemikalievärden och foders innehåll. I strategin skall tydliga spelregler/lagstiftning finnas till Livsmedelsverket/annan myndighet att utföra inspektioner på likaväl inhemska varor som importvaror, kontinuerligt med uppföljning och utvärderingar. Samt uteslutningsklausuler i de fall man inte uppfyller krav på uppsatta lagar och regler.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)