Matreform

Motion 2015/16:88 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera skolmaten till mer lokalproducerad och lagad på plats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Docenten Örjan Ekbloms studier om styrka, rörlighet och viktförändringar under de senaste 20 åren ger en smått skrämmande bild. Gruppen spontanidrottare som fanns med när studien startade, har nu mer eller mindre försvunnit, och de som fanns i den gruppen räknas idag som överviktiga. Gruppen som bestod av överviktiga har glidit iväg och hamnat i gruppen som räknas som kraftigt överviktiga.

Samtidigt som detta skett och sker, kan man varje vecka läsa rapporter om hur allt fler blir överviktiga i Sverige, och att svensken generellt rör sig allt mindre. 

Vi svenskar äter ofta helt fel mat – mat som har ett alldeles för lågt näringsvärde, detta samtidigt som vi stressar allt mer i vår ständigt uppkopplade värld. 

Näringsvärdet i dagens mat har enligt en rapport från år 2006 nästan halverats de senaste 50 åren (gällande järn, kalcium och c-vitamin).

Detta beror på att maten numera ofta transporteras långa sträckor där den får ligga och mogna i en båt eller långtradare utan solljus, eller så växer den i utarmade jordar där syftet är att få den att växa så mycket som möjligt på kortast möjliga tid.

Effekten blir att vi måste äta mer mat för att få i oss samma mängd näring som innan, och ökad mängd med mat ger ett högre kaloriintag. Detta leder lätt till trötthet och övervikt.

Skall skolbarn kunna tillgodogöra sig sina studier på ett bra sätt behövs näringsrik mat. Utan detta orkar inte eleverna vara fullt fokuserad hela dagen.

Sverigedemokraterna vill att alla skolor skall ha ett tillagningskök, in 000–300 000 per enhet). I stimulansbidraget skall finnas utrymme för både genomförandet av ombyggnad samt en medvetenhet om att handla lokalt/svenskt innebär dyrare pris då våra djurhushållningsregler är mer hårdare än övriga Europa.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-25 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)