Matvanor

Motion 2005/06:So540 av Christin Hagberg och Johan Andersson (s)

av Christin Hagberg och Johan Andersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av åtgärder för att få till stånd förändrade matvanor för en bättre hälsa.

Motivering

Våra matvanor har ändrats dramatiskt under de senaste årtiondena. Ökningen av läskdrickandet är 90 % de senaste tolv åren. Vi äter allt mindre av färsk potatis och i stället sätter vi i oss mer pommes frites och chips. Vi äter mer bakelser än knäckebröd nu. 1990 var det tvärtom.

Dessa fakta är kopplade till att vi rör oss allt mindre. Fetma och övervikt ökar. Välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar ökar så något måste göras åt detta.

Det kommer nu också larmrapporter från tandvården att barnens tänder har frätskador och detta kopplas till det ökande läskdrickandet.

Många billiga varianter på läsk, chips och liknande onyttiga varor kommer i lågprismärke och konsumtionsmönstret ändras på bekostnad av hälsan.

Dessa varor är också lättförtjänta pengar för handeln och varorna finns ofta så placerade att man enkelt ska lägga dessa i sin varukorg.

Hemkunskapen i skolan bör vara en väg att gå, men också allmänt i hälsodebatten bör detta vägas in. Förslag har väckts om att lägga en särskild ohälsoskatt på vissa varor. Det här är förslag som regeringen bör fundera vidare på.

Stockholm den 29 september 2005

Christin Hagberg (s)

Johan Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)