Maximalt 15 barn per grupp i förskolan

Motion 2015/16:65 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell rekommendation om maximalt 15 barn per grupp i förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En mycket viktig del i en fungerande förskola är att antalet barn per grupp inte överstiger vad som är möjligt att garantera med en god omsorg. Under 2013 tog Skolverket bort sin rekommendation om maximalt 15 barn per förskolegrupp. Detta anser vi vara oansvarigt då barngrupperna redan då ökade i storlek. När rekommendationen togs bort blev det på ett helt annat sätt legitimt för förskolor att öka gruppernas storlekar. Vi vill erbjuda en förskola med god kvalité och en arbetsmiljö för personalen som är både stimulerande och trivsam. Detta är viktigt inte minst när det gäller att få förskolläraryrket attraktivt. Vi vill därför införa en nationell rekommendation om maximalt 15 barn per barngrupp. 

Robert Stenkvist (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-23 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)