med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter

Motion 1993/94:K74 av Claus Zaar (nyd)

av Claus Zaar (nyd)
Förslaget innehåller bland annat en inkomstgaranti som
avses att utbetalas till ledamöter som ej erhåller mandat
under nästa period.
Det är anmärkningsvärt att inkomstgarantin ej utgörs av
en lönegrundande ersättning. Den är ej ATP-grundande.
Med nuvarande arbetsmarknadsläge är det angeläget att
inkomstgarantin ändras så att den räknas som lön och ger
rätt till övriga sociala ersättningar.
Inkomstgarantin bör kunna tas ut av ledamot under hela
kommande mandatperiod till ett maximibelopp som
angivits i förslaget. Det bör vara valfritt för ledamoten
under vilken period som en inkomstgaranti uttages.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen i enlighet med vad i motionen anförts
beslutar att inkomstgarantin skall vara en lön och kunna tas
under tolv månader vid valfri tid under hel kommande
mandatperiod med det totalbelopp som angivits i förslaget.

Stockholm den 5 maj 1994

Claus Zaar (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-05 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (2)