med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Motion 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1993/94:A40

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt -- delat ansvar

Innehåll

Inledning2

Bakslagens tid2

I skilda världar4

Kvinnors makt och inflytande5

Kvinnors arbete7

-- Våra mål7

-- Den offentliga sektorn8

-- Mer jämställd arbetsmarknad9

-- Aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen10

-- Kvinnors företagande12

Det goda arbetet12

-- Ekonomiska styrmedel14

-- Kompetensutveckling14

-- Aktivt arbetsmiljöarbete14

-- Flexibla arbetstider15

-- Arbetsrätt16

Minskade löneskillnader16

Familjen18

Kvinnors hälsa19

Våld mot kvinnor20

Utbildning och forskning22

Politiska kvinnoorganisationer25

Hemställan25

Inledning

Jämställdhetspolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (56)