med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1993/94:Fi30

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (kompletteringspropositionen)

En ny ekonomisk politik

Innehåll 1.

Sveriges
väg ur krisen2 2.

De
förlorade åren4 3.

Hur
hamnade Sverige i krisen?6 4.

Den
svenska ekonomin7 5.

En
regering i upplösning9 6.

Vårt
alternativ11 7.

Resultatet
av vår politik16 8.

Öka
tillväxten19 8.1

Penning-
och valutapolitiken20 8.2

Investeringar
för ökad produktion22 8.3

En
aktiv näringspolitik24 9.

Arbete
i stället för bidrag27 10.

Vår
fördelningspolitik30 11.

Starkare
statsfinanser33 11.1

Långsiktig
budgetsanering33 11.2

Vårt
budgetalternativ
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17
Yrkanden (4)