med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr10 av Harry Staaf (kds)

av Harry Staaf (kds)
I förslaget till ny lotterilag prop. 1993/94:182 anges i 22 §
punkt 3 att vinstandelen i bingospelet skall anges på
bingobrickan eller anslås i spellokalen.
Det är inte möjligt att ange en exakt vinstandel i procent
för bingospel eftersom vinstandelen varierar med antalet
sålda bingobrickor per spel.
Det bör därför vara tillfyllest att vinstplanen anslås i
spellokalen. Varje bingospel tar cirka 8 minuter att
genomföra och vinstandelen beräknas för varje spel för sig.
Vinstandelen i bingospel beräknas med olika faktorer där
den största vinstdelen beror på hur många spelare/brickor
som deltar i spelet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att 22 § punkt 3 får följande
lydelse: vinstplanen anslås i spellokalen, och.

Stockholm den 26 april 1994

Harry Staaf (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-26 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28
Yrkanden (2)