med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr13 av Göthe Knutson (m)

av Göthe Knutson (m)
Lottförsäljningsautomater är ekonomiskt mycket
betydelsefulla för mindre idrottsföreningar och
idrottsklubbar. Sådana kan ställas ut i lokaler av olika slag
på orten.
Det finns numera en typ av lottförsäljningsautomater
utrustade med en slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt
minne och som efter betalning förser deltagaren med en
lottsedel som antingen är en vinstlott eller en nitlott.
I denna form har ''lotterna'' blandats i ett elektroniskt
minne medan man i de gamla lottförsäljningsautomaterna
blandade lotterna manuellt. Vartefter som lotterna försäljs
försvinner de ur minnet och det finns inga möjligheter till
fusk.
Förbjuds?
Till min häpnad läser jag i regeringens proposition
1993/94:182 s. 5--6 i förslag till lotterilag att just dessa nya
lottförsäljningsautomater i praktiken skall uteslutas. I 6
kap. heter det nämligen på s. 6 att:
''Med lottförsäljningsautomat avses en automat som inte
är utrustad med en slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt
minne och som efter betalning förser deltagaren med en
lottsedel som antingen är en vinstlott eller en nitlott.''
Jag vill gärna tro att det uppstått ett missförstånd på
denna punkt. Det kan väl ändå inte vara så att regeringen
vill stoppa en lottförsäljningsautomat därför att den
använder sig av den modernaste tekniken som samtidigt
utesluter möjligheter till fusk?

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beträffande förslaget till lotterilag beslutar
att 6 § andra stycket skall ha följande lydelse:
Med lotteriförsäljningsautomat avses en automat
som efter betalning förser deltagaren med en lottsedel som
antingen är en vinstlott eller en nitlott,

Stockholm den 26 april 1994

Göthe Knutson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-26 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28
Yrkanden (2)