med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

Motion 1993/94:Bo28 av Lars Werner m.fl. (v)

av Lars Werner m.fl. (v)
Hyresgästernas inflytande minskar -- segregeringen ökar
Regeringen vill med denna proposition förändra
förhandlingssystemet mellan hyresgäster och
hyresvärdar/fastighetsägare.
Regeringen konstaterar i propositionen (s. 50) att
dagens system ''har många väl dokumenterade fördelar''
men ''från principiella utgångspunkter måste det dock starkt
ifrågasättas''.
Tydligare kan det egentligen inte sägas. Regeringens
förslag motiveras inte med hyresgästernas eller
hyresvärdarnas vilja eller med att systemet fungerar dåligt.
Regeringens förslag läggs fram av ideologiska skäl. Man
tror -- utifrån sin marknadsliberala övertygelse -- att de
föreslagna förändringarna ska utgöra förbättringar.
Det finns inget seriöst utredningsmaterial som
analyserar effekterna av förslagen eller en vilja hos de
berörda parterna att genomföra dessa förändringar.
Regeringens förslag står med andra ord långt bort ifrån
verkligheten.
Exempelvis blir en effekt att kravet i hyreslagen på lika
hyra för lika lägenhet blir svårare att uppfylla. Detta får i
sin tur bl.a. som effekt att segregeringen ökar. Det
viktigaste inom bostadssektorn är motsatsen -- att
segregeringen minskar.
Vänsterpartiet kan naturligtvis inte stödja ett förslag
som endast är till för att tillfredsställa dogmatiska ideologer
inom den moderatstyrda regeringen. Vi vill i stället se
förslag som stärker hyresgästernas inflytande och minskar
skillnaderna i människors boendestandard. Detta är
speciellt viktigt i dessa tider när villkoren på
bostadsmarknaden har blivit kärvare och kommer att så
förbli eftersom regeringen också bäddat för en
bostadslöshetskris inom en snar framtid.
Vi avstår nu från att lägga fram förslag som stärker
hyresgästerna och det lokala inflytandet. Vi väntar med
detta tills en ny, mer verklighetsnära regering tillträtt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
 att riksdagen avslår proposition 1993/94:199 Ändringar i
hyresförhandlingslagen m.m.

Stockholm den 14 april 1994

Lars Werner (v)

Bengt Hurtig (v)

Jan Jennehag (v)

Rolf L Nilson (v)

Karl-Erik Persson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)