med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. (s)

av Göran Persson m.fl. (s)
I propositionen återkommer regeringen med ett förslag
till lag m.m. som riksdagen under detta riksmöte en gång
tagit ställning till och då avvisat.
Några nya och relevanta motiv för ett ändrat
ställningstagande redovisas inte i propositionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:222.

Stockholm den 15 april 1993

Göran Persson (s)

Roland Sundgren (s)

Per Olof Håkansson (s)

Lisbet Calner (s)

Yvonne Sandberg-Fries (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Sonia Karlsson (s)

Alf Egnerfors (s)

Lars Ulander (s)

Marianne Carlström (s)

Carin Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)