med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

av Johan Lönnroth m.fl. (v)
Regeringen återkommer nu med precis samma förslag --
utan att förebära några nya skäl -- som nyligen avslagits av
riksdagen. Vänsterpartiet står fast vid tidigare
ställningstagande som redovisas utförligare i vår motion till
proposition 1993/94:35. I enlighet med riksdagens tidigare
ställningstagande yrkar Vänsterpartiet alltså återigen avslag
på förslaget till lagreglering om ingripande mot otillbörligt
beteende avseende offentlig upphandling.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:222 Förnyat
förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt
beteende avseende offentlig upphandling.

Stockholm den 15 april 1994

Johan Lönnroth (v)

Hans Andersson (v)

Lars Bäckström (v)

Berith Eriksson (v)

Rolf L Nilson (v)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)