med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

Motion 1993/94:Kr14 av Margitta Edgren (fp)

av Margitta Edgren (fp)
Jag delar inte regeringens bedömning att de positiva
effekterna av olympiska vinterspel i Östersund/Åre år 2002
är så goda för landet i dess helhet att jag är beredd att
medverka till en statsgaranti på åtminstone 3 000 miljoner
kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår förslaget om statlig garanti för
olympiska vinterspel i Sverige år 2002.

Stockholm den 27 april 1994

Margitta Edgren (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-02 Bordläggning: 1994-05-03 Hänvisning: 1994-05-04
Yrkanden (2)