med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi31 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1994/95:Fi31

av Carl Bildt m.fl. (m)

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Innehåll

1

Inledande sammanfattning3 1.1

En
politik som misslyckats på nytt3 1.2

Sverige
behöver en politik för företagande3 1.3

Vägen
vidare4 1.4

Kursomläggning
istället för planlöshet och
glädjekalkyler5 2

Den
internationella ekonomin6 2.1

Fortsatt
högkonjunktur6 2.2

...men
finansiell oro6 3

Den
svenska ekonomin8 3.1

Regeringen
överskattar tillväxten8 3.2

Än
större tudelning de närmaste åren9 3.3

Risken
för inflation ökar10 3.4

Arbetslösheten
fortsatt hög vid sekelskiftet11 3.5

Effekter
av hög realränta11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-05-10 Bordläggning: 1995-05-12 Hänvisning: 1995-05-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)