med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi109 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Sammanfattning

Denna motion sammanfattar vår politik för fler riktiga
arbeten som i de konkreta förslagen återfinns i motion
1995/96:A49. Vi kommenterar även regeringens strategi för
att halvera den öppna arbetslösheten och dess bedömning av
den ekonomiska politiken i proposition 1995/96:207 samt
översiktligt åtgärderna i proposition 1995/96:222. Våra
konkreta ställningstaganden med anledning av proposition
222 återfinns dock i fyra separata kommittémotioner.

Sedan regeringen presenterade den ekonomiska vårpropositionen i april har
utsikterna för svensk ekonomi försämrats ytterligare. Regeringen medger nu
att dess prognos om en blygsam tillväxt på 1,4 procent 1996 och 2 procent
1997 troligen inte kommer att infrias. Vi förutsåg, till skillnad från
regeringen, att tillväxten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)