med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi117 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Sammanfattning

Det är orealistiskt att tro att problemen på arbetsmarknaden
kan lösas med ökad ekonomisk tillväxt. Framtidens
arbetsmarknad ser inte ut som den vi varit vana vid. Den
enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra sysselsättningen
är därför en förkortad arbetstid. En arbetstidsförkortning till
35 timmar per vecka bör genomföras fram till sekelskiftet. I
motionen lämnas ett konkret och ekonomiskt beräknat
förslag hur en sådan arbetsdelning skall kunna ske genom en
kombination av lagstiftning och kollektivavtal.

Åtgärder behövs för att stärka framför allt de små och medelstora
företagens konkurrensmöjligheter, bland annat vad gäller riskkapital-
försörjning och skatteregler. Miljöpartiet är tveksamt om särskilda lättnader
behövs för tjänstesektorn; vi vill
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (142)