med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Motion 1996/97:Bo34 av Claes-Göran Brandin (s)

av Claes-Göran Brandin (s)
I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus,
Älvsborgs och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö
kommuner läggs samman till Västergötlands län med
Göteborg som residensstad.
Namnfrågan har väckt starka känslor, eftersom även två andra landskap
ingår i det nya länet. I vår västsvenska region är Göteborg känt av många.
Göteborg är också känt både i Sverige och Europa. Jag föreslår därför att det
nya storlänet får namnet Göteborgs län.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att namnet på det nya länet skall vara Göteborgs
län.

Stockholm den 3 april 1997
Claes-Göran Brandin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08
Yrkanden (2)