med anledning av prop. 1996/97:5 Forskning och samhälle

Motion 1996/97:Ub10 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1996/97:Ub10

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

med anledning av prop. 1996/97:5 Forskning och samhälle

Motionen delad mellan flera utskott

Bakgrund

Såväl utbildning som forskning vid universitet och högskolor
har vuxit mycket kraftigt sedan 1950-talet. Ökningen har
varit ojämn med explosionsartad expansion under vissa
perioder. Under 60-talet snabbanpassades volymen av
universitetens grundutbildning till den kraftigt ökade
tillströmningen. Denna ökning skedde utan ordentliga
förberedelser. Nya typer av lärartjänster med hög lön
inrättades för att man skulle locka lärare. De tidigare
kompetenskraven för akademiska lärare sänktes och antalet
nyanställda på fasta tjänster växte snabbt. Kännetecknande
för en stor del av de nya lärarna var att de
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)