med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi18 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi18

av Olof Johansson m.fl. (c)

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning  3

2 En politik för ökad sysselsättning, trygghet och tillväxt  4

3 Ett starkt Sverige utanför EMU  6

3.1 Förtroendet för prisstabilitetsmålet med rörlig växelkurs  har stärkts  6

3.2 EMU – en koloss på lerfötter  7

4 En skattepolitik för arbete, kretslopp och rättvisa  8

4.1 Skatteväxling för fler i arbete och en bättre miljö  8

4.2 Sänkt skatt på boendet  9

4.3 Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare  10

4.4 Förmögenhetsskatten måste fasas ut ur skattesystemet  11

4.5 Sänkt skatt på företagande  11

4.6 Straffbeskatta inte vinstandelsstiftelserna för de anställda  12

4.7 Skattefrihet för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)