med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi20

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Innehåll

1 Sammanfattning  4

2 Rättvisa för fler jobb  4

3 Den historiska bakgrunden  6

3.1 Åren 1975–1990  6

3.2 1990-talet  7

3.3 Statens ekonomi  8

4 Klass, kön och miljö – utmaningar inför 2000-talet  9

4.1 Klass  9

4.2 Kön  10

4.3 Miljö  12

5 En finans- och penningpolitik för fler jobb  14

5.1 Finanspolitiken  14

5.2 Penningpolitiken  16

5.3 Lönebildning och sysselsättning  17

6 En rättvis skatte- och fördelningspolitik  17

7 En grön näringspolitik  23

7.1 Jämlikhet är bra för företagsklimatet!  23

7.2 Kunskapslyft och framtidsfonder  24

7.3 Gör informationstekniken tillgänglig för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05
Yrkanden (86)