med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi21

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Gröna luntan

Innehåll

1 Sammanfattning 3

2 Miljöanpassa ekonomin 5

2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6

2.2 Från ord till handling 7

3 Den ekonomiska utvecklingen 8

3.1 Det ekonomiska läget i Sverige 8

3.2 Privat konsumtion och sparande 10

4 Regeringens ekonomiska politik 11

4.1 En liten tillbakablick 11

4.2 Tre budgetpolitiska misstag 12

4.3 Omvärlden förändras 13

4.4 Regeringens rosenröda drömmar 13

4.5 Glädjekalkyl ”fixar” arbetslösheten 14

5 Grön politik för arbete och livskvalitet 15

5.1 Miljöpartiets utgångspunkter 15

5.2 Sänk arbetstiden 16

5.3 Sänk beskattningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (94)