med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi22 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi22

av Alf Svensson m.fl. (kd)

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning  3

2 Kristdemokraternas kommentarer till regeringens proposition  6

2.1 Sveriges ras i välståndsligan fortsätter  6

2.2 Överoptimistiska prognoser leder inte till fler jobb  7

2.3 Saneringspolitik med felaktig fördelningsprofil  7

2.4  Klart samband mellan företagarklimat och resurser till välfärden 8

2.5 Sverige lever farligt med sårbara och konjunkturkänsliga finanser  8

2.6 Fortsatt dålig utvecklingskraft  9

3 Den ekonomiska utvecklingen  10

3.1 Den internationella utvecklingen  10

3.2 Den svenska utvecklingen  10

4 Kristdemokraternas ekonomiska politik  11

4.1 Social och ekologisk marknadsekonomi  11

4.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)