med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

Motion 1999/2000:T28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1999/2000:T28

av Lundgren, Bo (m)

med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

1 Sammanfattning

Sverige har en stark ställning på IT-området. Det finns flera skäl till
denna Sveriges höga position. Uppenbart är dock att vår tidiga
avreglering av telemarknaden tillsammans med utvecklandet av
mobiltelefoni, såsom NMT, GSM och WAP, har haft stor betydelse.
Vidare har de globalt inriktade svenska företagen inneburit att det funnits
en kundbas för IT med lång erfarenhet av försäljning och handel
"business-to-business", vilket även gett "spin-off" till en ny typ av
globala entreprenörer - "netentreprenörer".

Sverige måste vara attraktivt, inte minst för kompetensen. Annars riskerar
vår tid på toppen att bli en kort historisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-14 Bordläggning: 2000-04-14 Hänvisning: 2000-04-19
Yrkanden (46)