med anledning av prop. 2002/03:43 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien

Motion 2002/03:U1 av Lotta N Hedström och Mikael Johansson (mp)

av Lotta N Hedström och Mikael Johansson (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2002/03:43.

Motivering

Situationen i Makedonien kan förvisso i dag vara betjänad av en internationell övervakningsstyrka. Men med anledning av Miljöpartiet de grönas bestämda uppfattning att EU inte bör agera militärt, om än i vällovligt syfte, och med anledning av att EU nu föreslås ta över Natos roll, finner Miljöpartiet det olämpligt att bidra med svensk trupp.

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Stockholm den 17 februari 2003

Lotta N Hedström (mp)

Mikael Johansson (mp)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisning: 2003-02-17 Inlämning: 2003-02-17 Bordläggning: 2003-02-17 Återkallande: 2003-02-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)