med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks

Motion 2002/03:A3 av Anders G Högmark m.fl. (m)

av Anders G Högmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2002/03:A3

av Anders G Högmark m.fl. (m)

med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks

1 Sammanfattning

Sverige måste skapa en arbetsmarknad som alltid är rörlig och tillgänglig. Så är inte fallet idag. Arbetsmarknaden är orörlig och sluten. Fakta visar att arbetslösa personer söker ett fåtal arbeten. Under fjärde kvartalet i fjol uppgav sex av tio arbetslösa att de inte sökt något arbete den senaste veckan, enligt SCB.

Arbetslösheten är den högsta i modern tid vid ingången till en sämre konjunktur. Det rör sig om 700 000 människor som saknar ett riktigt arbete eller som vill arbeta mer än de får på arbetsmarknaden. En vanlig vardag är det runt 1,5 miljoner människor i arbetsför ålder som inte arbetar. De är antingen arbetslösa,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-03-24 Granskning: 2003-03-25 Bordläggning: 2003-03-25 Hänvisning: 2003-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)