med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Sammanfattning

Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. Vi vill se ett företagsamt samhälle där människors kreativitet och skaparkraft tas tillvara. Vi vill ha ett Sverige där unga uppmuntras att förverkliga sina drömmar och där kvinnor och män ges lika möjligheter att utveckla sina idéer och sina kunskaper. Mycket positivt har skett på jämställdhetsområdet och i jämförelse med många andra länder har möjligheterna för svenska kvinnor blivit bättre. Men mycket återstår att göra innan Sverige på allvar kan sägas vara ett jämställt land. Därför måste målet vara att uppnå jämställdhet genom riktade insatser som gynnar kvinnor. Det gäller sänkta skatter för låg- och normalinkomsttagare, en breddad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-05-02 Bordläggning: 2005-05-09 Hänvisning: 2005-05-10
Yrkanden (2)