med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 203

2 Förslag till riksdagsbeslut 207

3 Sammanfattning 214

4 Inledning 214

5 En överordnad miljöpolitik 215

6 Livsmöjligheter 215

7 Rättvist miljöutrymme 215

7.1 Rättvist miljöutrymme 215

7.2 Den saknade miljödimensionen 216

7.3 Global handelspolitik 216

7.4 Hållbar konsumtion 217

7.5 Konsumentstyrning kräver kunskap 217

7.6 Hållbar export 217

7.7 Sverige ett föregångsland 217

7.8 Hållbart bistånd 218

8 Genomslag för miljöpolitiken 218

8.1 Regeringsbeslut och utredningar 218

8.2 Miljömålen i kommuner 219

8.3 Miljömålen, näringsliv och folkrörelser 219

8.4 Offentlig upphandling 219

8.5 Statlig teknikupphandling 220

9 Jämställdhet och jämlikhet 220

9.1 Barnen 221

10 Frisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-06-15 Bordläggning: 2005-06-16 Hänvisning: 2005-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (128)