med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning

Motion 2005/06:L20 av Krister Örnfjäder (s)

av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inrätta ett 020-nummer för att stärka konsumentskyddet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att lokalisera ett konsumentrådgivningscentrum till Kalmar län.

Motivering

Den kommunala konsumentrådgivningen är frivillig, vilket får till följd att det ser olika ut i kommunerna. Det har visat sig att den kommunala konsumentrådgivningen, genom sin lokala förankring, är det mest effektiva verktyget för att stödja konsumenterna. Trots detta saknar 36 av Sveriges 290 kommuner konsumentrådgivare, vilket innebär att det finns konsumenter som står utan stöd och hjälp i konsumentfrågor.

Många mindre kommuner lägger ned den egna konsumentrådgivningen och väljer i stället att gå samman med flera närliggande kommuner för att kunna erbjuda vägledning. På så sätt tillförsäkras konsumentrådgivning trots att det inte finns någon rådgivare i den egna kommunen.

Som konsument möter man i dag helt andra försäljningsmetoder än för bara några år sedan. Möjligheten att handla varor och tjänster via Internet har ökat markant och därmed också problemen. Många konsumenter känner sig osäkra på vilka rättigheter de har och är även osäkra på hur de ska utnyttja de rättigheter som de har enligt konsumentlagstiftningen. Detta ställer krav på nytänkande när det gäller konsumentrådgivning. För att kunna påverka pris och kvalitet krävs kunskap om olika alternativ och om vilka rättigheter konsumenterna har. Det kräver starka konsumentorganisationer och förbättrad konsumentrådgivning.

För att öka tillgängligheten till konsumentrådgivning bör det inrättas ett så kallat 020-nummer för att stärka konsumentskyddet. Detta 020-nummer kan bemannas genom att det inrättas ett konsumentrådgivningscentrum liknande de callcenter som finns runtom i landet. Ett sådant konsumentrådgivningscentrum kan lokaliseras till Kalmar län.

Stockholm den 11 april 2006

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-11 Bordläggning: 2006-04-18 Hänvisning: 2006-04-19
Yrkanden (2)