med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c)

av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Innehåll

1 Innehåll 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

3 Bättre kommunikationer för ett konkurrenskraftigt Sverige 4

4 Trafiksäkerhet 6

5 Hållbara transporter och hållbar beskattning 8

6 Sjöfarten 10

7 Konkurrens på hela järnvägsnätet 13

8 Kollektivtrafiken 14

9 Bättre förutsättningar för flygtrafiken 15

10 Nej till båtskatt genom ett nytt båtregister 16

11 Nykterhet hos piloter 17

12 Hamnar 18

13 Ett jämställt transportsystem 18

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utökad planeringsram för investeringar och drift och underhåll i det nationella och regionala vägnätet 2004–2015.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (20)