med anledning av prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld

Motion 2005/06:Ju36 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
[1]

Ekelöf, Per Olof, Rättegång, andra häftet, sjunde uppl. (Norstedts)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-04 Bordläggning: 2006-04-05 Hänvisning: 2006-04-06
Yrkanden (2)