med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

Motion 2005/06:MJ48 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

av Åsa Domeij m.fl. (mp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Inledning: klimat – en solidaritetsfråga 4

1 Mål 5

Avräkningsmål 5

Långsiktigt mål 6

Rättvist miljöutrymme 6

Kontinuerlig minskning 6

Mål på mellansikt 7

Mål på kort sikt 7

Sektorsdelmål 7

Sänkor 7

Uppföljning 8

2 Oljeberoende – klimatpolitik i relation till övrig politik 8

Breda samtal och handlingsprogram för avveckling av fossila bränslen 9

Lokala oljeavvecklingsplaner 9

3 Stickspår 10

3.1 ”Kärnkraft är lösningen på klimatstörningar” 10

3.2 ”Koldioxidavskiljning och lagring kan göra kolkraft ren” 11

3.3 Svensk gas ersätter inte utländsk kolkraft 12

3.4 ”Vi kan köpa oss fria genom satsningar i syd” 13

3.5 ”Med biodrivmedel kan vi köra på som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-18 Bordläggning: 2006-04-19 Hänvisning: 2006-04-20
Yrkanden (27)