med anledning av prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Motion 2005/06:Ju47 av Leif Björnlod m.fl. (mp)

av Leif Björnlod m.fl. (mp)
[1]

Se t.ex. Thoma mot Luxemburg, 29 mars 2001, appl. nr 38432/97, para. 43 och 48.

[2]

Se t.ex. Klass m.fl. mot Tyskland, 6 september 1978, appl nr 5029/71.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-18 Bordläggning: 2006-04-19 Hänvisning: 2006-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)