med anledning av prop. 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner

Motion 2005/06:So1 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens misslyckade missbrukspolitik.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholpolitiska mål.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalt alkoholförebyggande arbete.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att främja en alkoholfri uppväxt.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att begränsa tillgängligheten.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-12-05 Bordläggning: 2005-12-06 Hänvisning: 2005-12-07
Yrkanden (16)