med anledning av prop. 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten

Motion 2005/06:Bo5 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)
[1]

Rätt avgifter? – Statens uttag av tvingande avgifter (RiR 2004:17, s. 7.

[2]

Proposition 2005/06:1 utgiftsområde 12 s. 53.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-14 Bordläggning: 2005-10-18 Hänvisning: 2005-10-19
Yrkanden (7)