med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen

2008/09:N15

av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

-s33201

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling av EU:s energipolitik (5.3.2).

Riksdagen beslutar att godkänna i motionen föreslaget mål för energi­effektivisering (7.1.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om effektiv elanvändning (7.1.3).

Riksdagen beslutar att godkänna i motionen föreslaget mål för andelen förnybar energi (7.2.1).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elcertifikatssystemet (7.2.2).

Riksdagen tillkännager för regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-14 Hänvisning: 2009-04-15
Yrkanden (42)