med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Motion 2008/09:Ub35 av Christer Engelhardt (s)

av Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva UF-företag inom den nya gymnasieskolan.

Motivering

Organisationen Ung Företagsamhet (UF) ger ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får ungdomarna driva egna företag och sälja varor och tjänster. Ungdomarna tar själva fram affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital.

Sedan starten 1980 har över 170 000 ungdomar drivit företag genom Ung Företagsamhet. Under läsåret 2008/2009 driver 18 462 elever 5 621 företag. Utbildningen finns för närvarande på över 500 gymnasieskolor i Sverige.

De flesta är överens om att gymnasiekonceptet Ung Företagsamhet är bra för att utveckla elevernas kreativitet och företagsamhet. Detta framgår inte minst av undersökningar som visar att 23 % av de elever som drivit UF-företag tio år senare har företagarerfarenhet. Dessa företag har sedan 1980 genererat över 160 000 arbetstillfällen och på detta sätt högst påtagligt bidragit till Sveriges tillväxt.

I propositionen belyses vikten av entreprenörskap och att detta ska genomsyra gymnasieskolan, vilket är mycket positivt. Det känns dock oroande att det inte framhävs i vilka former detta ska genomföras. Det kan bidra till en otydlighet som allvarligt kan försvåra för Ung Företagsamhets verksamhet på skolorna.

I förslaget till den nya gymnasieskolan framgår det inte klart och tydligt hur entreprenörskapet rent praktiskt ska in i undervisningen eller i det nya gymnasiearbetet. I dagsläget driver eleverna sina företag som projektarbete och om denna möjlighet försvinner i den nya gymnasieskolan står vi inför en potentiell förlust av 1 380 företag och 5 520 arbets­tillfällen årligen.

Läsåret 2008–2009 har vi på Gotland haft hela 40 UF-företag registrerade, en ökning med drygt 50 % på bara två år. Antalet UF-elever var 152, också en ökning med ca 50 % under samma period.

Det bör klart uttalas att det även i framtiden ska vara möjligt att driva UF-företag inom den nya gymnasieskolan.

Stockholm den 10 juni 2009

Christer Engelhardt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-06-10 Bordläggning: 2009-06-11 Hänvisning: 2009-06-12
Yrkanden (1)