med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur

Motion 2009/10:Kr1 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

av Leif Pagrotsky m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:Kr1

av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

med anledning av prop. 2009/10:3 Tid för kultur

s25002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 3

De kulturpolitiska målen 4

Regionaliseringen – ”portföljmodellen” 5

Riksutställningar, Riksteatern och Stiftelsen Svenska rikskonserter 6

Samverkan mellan staten, den kommunala nivån och dem ideella sektorn 7

Samlat ansvar inom biblioteksväsendet 8

Digitala resurser i medborgarnas tjänst 8

Kulturbryggan (f.d. Framtidens kultur) 8

Kulturskaparnas villkor 9

Reformera statlig inkomstgaranti, utöka stipendier 9

Stöd till litteratur och kulturtidskrifter 9

Ny plattform för musiken 10

Fonogramstöd 11

Stödet till den fria scenkonsten 11

Skapande skola 12

Kultur
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06 Bordläggning: 2009-10-08 Hänvisning: 2009-10-12
Yrkanden (20)