med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi11 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:Fi11

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

V070

1 Sammanfattning

Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Regeringen har brutit ned mycket av det samhälle som vi under många år har byggt upp tillsammans.

Välfärden har börjat vittra ned. I privatiseringarnas spår omfördelas resurser från kvinnor till män och kvinnor täcker upp där välfärden brister, med obetalt arbete. Resursbrist och privatiseringar håller på att förvandla rätten till bostad, utbildning, vård och omsorg till ett privilegium för dem som har råd. Resultatet blir en otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, ökad bostadsbrist, försämrad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-29 Bordläggning: 2014-05-07 Hänvisning: 2014-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)