med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2018.

Motivering

Vi stöder förslaget om ändringarna av valkretsarna i Västra Götalands län. Däremot anser vi att det ska gälla från 1 januari 2018 och inte från 1 januari 2015. Detta beroende på att partierna ska omorganisera sin verksamhet utifrån de nya valkretsarna inför ordinarie val 2018. Ett eventuellt omval under mandatperioden kommer att ske med de nya valkretsarna med allt vad det innebär i otydligheter och administrativa problem. Partiorganisationerna kommer att vara mitt i en omställningsprocess under åren 2015–2017.

Stockholm den 5 december 2013

Jörgen Hellman (S)

Kenneth G Forslund (S)

Hans Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-12-05 Bordläggning: 2013-12-16 Hänvisning: 2013-12-17
Yrkanden (2)