med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3092 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2014/15:3092

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut3

1.Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre3

2.Utsikter för svensk ekonomi4

2.1Global återhämtning i sikte4

2.2Goda utsikter för Sverige, om än dämpade av regeringens ekonomiska politik5

2.3Osäkerheter i regeringens prognos8

3.Regeringens ekonomiska politik10

3.1Risker för svensk ekonomi och statsfinanser10

3.2Politik som riskerar att slå mot jobbtillväxten och efterfrågan i svensk ekonomi12

3.3Reformer för ökad konkurrenskraft fortsatt frånvarande i regeringens politik14

4.Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken15

4.1Fortsatt ansvar för svensk ekonomi15

4.2Utgiftstakets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-05-06 Granskad: 2015-05-06 Bordlagd: 2015-05-07 Hänvisad: 2015-05-08
Yrkanden (1)