med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget

Motion 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen

2014/15:3089

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)

med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar enligt kolumnen Avvikelse från regeringen som framgår av tabell 1 i motionen.

Riksdagen avslår regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomster för 2015 (avsnitt 5.9 tabell 5.4 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till utgiftstak för staten (avsnitt 4 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 i propositionen).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-05-06 Bordlagd: 2015-05-07 Granskad: 2015-05-07 Hänvisad: 2015-05-08
Yrkanden (16)