med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3727 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)

av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)

Motion till riksdagen

2016/17:3727

av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Innehåll

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

Det ska alltid löna sig att arbeta

Sänkt skatt för alla som jobbar, med särskild förstärkning för låga inkomster

Bidragsreform för stärkt arbetslinje i fyra delar

Trygghet att lita på

Sänkt skatt för pensionärer

2 Sverige behöver en ny reformagenda

3 Alliansens bedömning av svensk ekonomi

a.Starkare internationell återhämtning

b.Utanförskapet biter sig fast i Sverige trots högkonjunktur

c.Stark konjunktur men villkoren för långsiktig tillväxt utmanas

4 Alliansens syn på regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

a.Risker
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-05-03 Bordlagd: 2017-05-04 Granskad: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)