med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:4161

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Sammanställning reformer och finansiering

3 Migration

3.1 Migration till Sverige

3.2 Det svenska medborgarskapet

3.3 Generella principer för uppehållsrätt

3.4 Arbetskraftsinvandring

3.5 Studier

3.6 Anhöriginvandring

3.7 En modern asylrätt med fokus på flyktinghjälp

3.8 Återvandring

3.9 Kontroller och åtgärder vid överträdelser

4 Sammanhållning

4.1 Ett Sverige som håller samman

4.2 Norden – vår plats på jorden

4.3 Social tillit – grund för sammanhållning

4.4 Sammanhållningens treenighet – gemenskap, utbildning  och sysselsättning

4.5 Medborgaranda,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-05-02 Bordlagd: 2018-05-03 Granskad: 2018-05-03 Hänvisad: 2018-05-04
Yrkanden (2)